Legend

What the names mean

A second life for clothes

ZERO WASTE

The Zero Waste program was created out of love for Our Planet and a passion for unique and sustainable fashion. Drops are created from upcycled materials. Each design, thanks to the hand blending of textures of patterns, is unique, which gives a sense of uniqueness. We sew all products in Poland in a small manufactory, which specializes in working with natural ecological fabrics. By making a purchase from the Zero Waste drop, you are supporting the Shape Your Destiny Foundation, which helps young artists realize their projects. Join our program and experience stylish freedom together with us.

From creative artists

IDEA1000

IDEA1000 is a limited edition clothing series created in collaboration with niche artists, it is a unique collection that combines fashion with art to create unique and collector-appreciated pieces, it is a tribute to artistic creativity. Unique design: the collection is the result of collaboration with artists who transform their unique artwork into clothing designs. Each piece of clothing is full of detail and originality, making it unique. Limited number of pieces: The series is only available in 1,000 pieces worldwide, making each piece unique and precious. High quality: The garments in this series are made of the highest quality materials, which guarantees durability and comfortable wear. We take care of every detail to ensure the highest quality products. History and narrative: Each piece has a story and narrative, which is an important part of the entire collection. Learning about the artist’s background and the inspiration behind a particular design adds depth and meaning to the collection. Numbering and Authenticity: Each piece is numbered to track its uniqueness and authenticity. This adds to the collector’s value and allows buyers to feel special. Events and exhibitions: Limited edition apparel can often be accompanied by special events, exhibitions or even art events, which allow for an even deeper immersion into the creative world of artists.

Created by us

REGULAR

REGULAR to wyjątkowe projekty i koncepcje ubrań, które są tworzone przez nas. Te projekty odznaczają się oryginalnością, twórczością i często reprezentują osobiste wizje. Indywidualność: Projekty Regular są niepowtarzalne. Często opierają się na osobistych pomysłach, inspiracjach lub doświadczeniach. Wyjątkowe wzory i motywy: Te projekty zawierają unikalne wzory, motywy lub grafiki stworzone przez nas samych, nigdzie tego nie spotkasz, mogą być one inspirowane naturą, kulturą, sztuką lub dowolnym innym źródłem inspiracji. Potrafią one przyciągając klientów, którzy poszukują unikatowych ubrań i nie chcą nosić masowych produktów. Ekspresja artystyczna: Dla nas autorski projekt stanowi wyraz własnej ekspresji artystycznej i sposób na wyrażenie swojej twórczości. Takie Projekty tworzone z naszych przemyśleń, często wprowadzają świeże i innowacyjne podejście do mody, co przyciąga klientów poszukujących oryginalnych i wyjątkowych ubrań. To również często szansa na wsparcie lokalnych producentów i promocję kreatywności w przemyśle mody.